20.05.2010 Cami - mescit projeleri, Restorasyon Projeleri No Comments

Süleyman Bey Camii

Eserin Adı: Süleyman Bey Camii (Bey Camii)
Yeri: Aydın Merkez, İstasyon Meydanı
Yapım Tarihi: hicri 1095, milâdi 1683
Bânîsi: Süleyman Bey
Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kitabe: yok
Koordinatlar: 37°50’51.43″N,  27°50’36.41″E
Tescil Durumu: GEEAYK, 17/11/1978 tarih, 1370 sayı

Süleyman Bey Camii Suleyman-Bey-2 Suleyman-Bey-4 suleyman-bey-3

Süleyman Bey Camisi (Aydın) İstasyon binası yakınında bulunan ve Süleyman Bey Camisi, klâsik Osmanlı üslubunda yapılmıştır Süleyman Bey’in vakfiyesinden, Üveys Paşazade Mehmet Bey’in torunu ve Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından 1683 yılında yaptırıldığı öğrenilmiştir.

(Süleyman Bey Camii tanıtım videosu)

Mimar Sinan’ın kalfalarından biri tarafından inşa edildiği sanılan bu cami, bir avlu içerisinde kare plânlı, kesme taştan ve tek kubbeli bir yapıdır. Kubbesi iki kademeli beden duvarları üzerinde 16 köşeli bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Camiyi aydınlatan pencereler duvarlarda ve kasnakta yer almaktadır Dışarıdan dar bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Kubbe içerisindeki bezemeler XVII. yüzyıl üslubuna göre yenilenmiştir. Kesme taştan yapılmış mihrabı sade olup, mermerden yapılmış minberin merdiven altı işlemelidir. Tek şerefeli minaresinin gövdesi çok kenarlıdır. Caminin minaresi 1899 depreminde yıkılmış, şerefeden yukarı kısımları yenilenmiştir. Yunan işgali sırasında tahribata uğrayan minare 1954-1956 yıllarında cami ile birlikte onarılmış ve orijinal durumuna getirilmeye çalışılmıştır.

Süleyman Bey Camii

Aydın Süleyman Bey Camii’nin Rölöve, Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Kalemişi Projeleri 2008-2009 yılında Asır Proje Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

İşveren: Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Onay: Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

NOT: Bu yapı ile ilgili bilgiler Süleyman Bey Camii’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Raporu’ndan derlenmiştir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

KAYNAKLAR

► Selda Kalfazade ERTUĞRUL, Anadolu’da Aydınoğulları Dönemi Mimarisi, Sanat Tarihi Doktora Tezi, İstanbul Üniv., SBE, İstanbul-1995

► Asuman ARSLAN, Aydın’da Türk Mimarisi, Sanat Tarihi Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniv., SBE, Ankara-2000

► Ramazan BOYACIOĞLU, Salnamelere Göre I. Meşrutiyetten I. Cihan Harbine Kadar Aydın Vilayeti, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara-1987

► Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, Aydın Sancağı 1845-1914 (Sosyal, Ekonomik, İdari, Kültürel Durum), Doktora Tezi, Ege Üniv. SBE, İzmir-2006

Aydın Hatırası (Zamanlar/Mekânlar/İnsanlar), K.B. Yay, İstanbul-2007

► Aydın Belediyesi arşivi

► Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivi

► Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivi

Comments are closed.