Bir Sayfa Seçin

Süleyman Bey Câmii

Aydın şehir merkezinde yer alan Süleyman Bey Câmii’nin belgelenmesi amacıyla rölövesi ve çevre düzenleme projeleri çizilmiştir.