Bir Sayfa Seçin

Asır Proje Restorasyon Mimarlık

asırlık mirasımıza hizmet için

ASIR PROJE Restorasyon Mimarlık, Mimar Hasan Fevzi Çügen ve Y. Mimar Mehmet Emin YILMAZ tarafından 2007 yılında Ankara’da kuruldu. ASIR PROJE’nin kuruluş amacı, mimarlık ve mühendislik proje hizmetleri ile inşaat taahhüdünde bulunmaktır.

ASIR PROJE olarak ana hedefimiz; yüzyıllarca ayakta kalarak günümüze ulaşmış ve gelecek nesillere aktarmak zorunda olduğumuz kültür mirasımızın korunması amacına yönelik bilimsel çalışmalar yaparak, aslına uygun bir şekilde bu eserlerin uzun yıllar ayakta kalmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amaçlı projeler üretmektir.

Firmamızın kuruluşundan bugüne kadar hazırladığı projeler arasında, cami, mescit, türbe, han, mektep, kale, kervansaray, konut, hamam, saat kulesi, çamaşırhane, köprü ve çeşme gibi tarihi kültür varlıklarının korunmasına yönelik belgeleme (rölöve), dönemleme (restitüsyon), yeniden yapım (rekonstrüksiyon) ve onarım (restorasyon) projeleri yer almaktadır. Tek yapı ölçeğinin dışında korunması gerekli alanlara ait çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri yapmaktayız. Çalışmalarımız arasında, işlevini yitirmiş tarihi yapıların müze olarak yeniden kullanılmasına yönelik teşhir-tanzim projelerinin hazırlanması da yer almaktadır.

ASIR PROJE Restorasyon Mimarlık, Efes Müzesi, Divriği Kalesi, Korkuteli Sultan Alaaddin Camii, Ankara Hacıbayram Şeyh İzzeddin Türbesi, Sivrihisar Saat Kulesi, Ardahan Kura Köprüsü, Denizli Buldan Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Beypazarı Rüstem Paşa Hamamı-Türk Hamam Müzesi ve Suluhan gibi önemli eski eser projelerine imza atmıştır.

Hazırladığımız projeler, koruma alanında uzman mimarların denetiminde, diğer mühendislik disiplinleriyle birlikte, uzman akademisyenlerin danışmanlığında, bünyemizdeki total station, dijital kamera ve plotter gibi teknolojik ekipmanla gerçekleştirilmektedir.

KÜTÜPHÂNEMİZ

Asır Proje ve Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi bünyesinde Türk mîmârîsi, sanat târihi, tasavvuf ve târih alanlarında yaklaşık 5.000 kitaptan oluşan bir ihtisas kütüphânesi kurulmuştur.