Bir Sayfa Seçin

Isparta Müzesi

Isparta Müzesi’nin teşhir tanzim projelerini hazırladık.

Çamaşırhâne ve Temizlik Kültürü Müzesi

Çankırı’da yer alan tarihi çamaşırhânenin “Çamaşırhâne ve Temizlik Kültürü Müzesi” olarak yeniden işlevlendirilmesine ait projeleri hazırladık.

Gül Baba Müzesi

Budapeşte – Macaristan

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan Gül Baba Türbesi’nin yanına “Osmanlı Macaristanı’nda Tasavvuf” konulu müzenin teşhir tanzim uygulaması

Türk Evi Müzesi

Sigetvar – Macaristan

Macaristan’ın Sigetvar şehrinde Osmanlı döneminden kalan sıbyan mektebi binâsının “Türk Evi Müzesi” olarak yeniden işlevlendirilmesine ait teşhir-tanzim uygulamasını gerçekleştirdik.

Anadolu Açık Hava Müzesi

Yaşayan Köy

Ankara Beypazarı’nda, geleneksel Türk konut mimarisini esas alarak Anadolu kır hayatını sergileyen açık hava müzesinin projelerini hazırladık. Projede Anadolu’nun farklı coğrafyalarına özgü konut tipleriyle birlikte, çarşı, mescit, türbe, çeşme, çamaşırhâne, pekmez ocağı, serender ve fırın yer almaktadır.

Efes Müzesi

İzmir Selçuk’ta yer alan Efes Müzesi’nin teşhir tanzim projeleri ile müze kompleksini oluşturan Saadet Hatun Hamamı ve hanın koruma onarım projelerini hazırladık.

Türk Hamam Müzesi

Ankara Beypazarı’nda, 16. yüzyılda inşa edilmiş Rüstem Paşa Hamamı’nın Türk Hamam Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesine ait projeler ve uygulama danışmanlığı yaptık.

Elbistan Müzesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki tarihi Hükûmet Konağı’nın “Elbistan Müzesi” olarak yeniden işlevlendirilmesine ait projeleri hazırladık.

Sağlık Müzesi

Ankara’da Cumhuriyet döneminin ilk sağlık yapısı olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Kimyahâne ve Bakteriyoloji Binâsı’nın “Sağlık Müzesi” olarak yeniden işlevlendirilmesine ait projeleri hazırladık.