Bir Sayfa Seçin

Aziziye Câmii ve Medresesi

Gürcistan’ın Batum şehrinde günümüze ulaşmamış Aziziye Câmii ve Medresesi’nin yeniden inşâsı için gerekli projeleri hazırladık.