Bir Sayfa Seçin

Emin Paşa Câmii

Kosova’nın Prizren şehrinde yer alan Emin Paşa Câmii’nin onarımı için gerekli rölöve, restitüsyon, restorasyon, güçlendirme ve diğer projeleri hazırladık.