Bir Sayfa Seçin

Beyrut Rüşdiyesi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yer alan Sultan II. Abdülhamid dönemine ait Rüşdiye Mektebi’nin onarımı için gerekli rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik ve tesisat projelerini hazırladık.